αρχιτεκτονικές υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Aνακαίνισης
εσωτερικών χώρων
Αστικής ανάπλασης Νέων κτιρίων και συγκροτημάτων Ανακαίνισης παλαιών κτιρίων
και συγκροτημάτων
Επίπλωσης και εξοπλισμού Ενεργειακού σχεδιασμού –
βιοκλιματικές εφαρμογές
Ηλιασμού- σκιασμού
Φυσικού φωτισμού
Παθητικής πυροπροστασίας Θερμομόνωσης Υπαιθρίων χώρων Αστικής ανάπλασης
σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, διαμέρισμα στο Κουκάκι Ανακαίνισης εσωτερικών χώρων Διαχείριση έργου:
(i) Αποφυγή καθυστερήσεων
(ii)Βελτιστοποίηση της χρήσης
των κεφάλαιων του έργου
(iii) Χρονικός προγραμματισμός
Νέων κτιρίων και συγκροτημάτων Αποκατάστασης παλαιών κτιρίων
και συγκροτημάτων
Ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου
ειδικές επισκευές
Διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων Επίβλεψη – ποιοτικός έλεγχος κατασκευών
Αρχιτεκτονικό γραφείο - Βαρδαλάχου - Υπηρεσίες Τοπογραφικές μελέτες και
αποτυπώσεις
Υποστήριξη σε ζητήματα νομοθεσίας Στατικές μελέτες Μηχανολογικές μελέτες Μελέτες ενίσχυσης
φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μελέτες εξοπλισμού-φωτισμού Μελέτες φωτισμού ανάδειξης Φυτοτεχνικές μελέτες Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Διαδικασίες αδειοδοτήσεων