τίτλος & θέση έργου :

Ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα

επιφάνεια :

200 m²

χρόνος μελέτης:

2021 – 2022

ομάδα μελέτης:

Βαρδαλάχου Τίνα

νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα
νέο ισόγειο κτίσμα στη Σαλαμίνα

Το ισόγειο κτίσμα διαμορφώνεται λειτουργικά σε δύο επίπεδα με υψομετρική διαφορά 2μ που επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Το χαμηλότερο επίπεδο οργανώνεται περί ενός αίθριου γύρω από το οποίο τοποθετούνται λειτουργίες που εξυπηρετούνται σε ένα ενιαίο χώρο όπως χώρος υποδοχής-συναντήσεων, είσοδος & κουζίνα-τραπεζαρία, ενώ στο ανώτερο επίπεδο τοποθετούνται λειτουργίες απομονωνένων χώρων.

Η ογκοπλασία βασίζεται στη σύνθεση κάθετων επιπέδων & όγκων, οι οποίοι με την κατάλληλη διαφοροποιήση υλικών επένδυσης εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον ενώ προσδίδουν ένα στοιχείο ταυτότητας στο κτίσμα. Το αίθριο γύρω από το οποίο οργανώνεται το ισόγειο κτίριο καθώς και τα μέγαλα ανοίγματα του, καθιστούν τον εσωτερικό χώρο μία απρόσκοπτη συνέχεια του εξωτερικού.