τίτλος & θέση έργου :

μικρή εξοχική κατοικία 2

επιφάνεια οικοπέδου :

284,86 m²

συνολική επιφάνεια :

93,28 m²

χρόνος μελέτης:

2021

small holiday home 2
small holiday home 2
small holiday home 2
small holiday home 2
small holiday home 2
small holiday home 2
small holiday home 2
small holiday home 2
small holiday home 2

Πρόκειται για μία εξοχική κατοικία, η οποία αποτελείται από έναν κυρίως χώρο διημέρευσης με κουζίνα, έναν κοιτώνα στο ίδιο επίπεδο και έναν βοηθητικό χώρο σε σοφίτα ο οποίος είναι σε σχέση παταριού με τον χώρο διημέρευσης.
Ο κύριος όγκος της κατοικίας χωρίζεται έτσι σε δύο επιμέρους: έναν ισόγειο με πλακοσκεπή και έναν διώροφο (ισόγειο & σοφίτα) με κεκλιμένη μονόριχτη στέγη.
Στην οργάνωση της σύνθεσης των όγκων λειτουργούν καθοριστικά τα κάθετα επίπεδα τα οποία διαφοροποιούνται χρωματικά. Στόχος η δημιουργία σύνθεσης όγκων, παρά το περιορισμένο των τετραγωνικών του κτιρίου.
Η βασική σχεδιαστική πρόθεση αφορά την ικανοποίηση ενός πολύ απλού λειτουργικού προγράμματος εξοχικής κατοικίας το οποίο διευκολύνει κατά το δυνατόν την καθημερινότητα των κάτοικων της. Το κόστος της κατασκευής, βάση της μελέτης, περιορίστηκε στο δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδιασμού κατασκευής χαμηλού κόστους χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των υλικών, την λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου.